G-VE2W5CK83V
top of page

קריאת מחשבות

קריאת מחשבות היא אחד הכלים בהם משתמשים אמני חושים בכדי להדהים את הקהל.

קריאת מחשבות, טלפתיה, היא היכולת להיכנס למוחו של אדם ולשלוף משם את המידע שאמן החושים רוצה.

אמן החושים משתמש באמצעים שונים על מנת לקרוא את המחשבות של האדם העומד מולו , ביניהם קריאת שפת הגוף, תנועות בלתי רצוניות, גלגול עיניים, סוגסטיה ועוד.


קריאת מחשבות

אמן חושים משתמש גם פעמים רבות באשליות, ובטריקים שבעזרתן הוא למעשה "שותל" את המחשבה הרצויה אצל המשתתף מבלי שהוא שם לב וכך למעשה מכוון אותו למחשבה הרצויה.

מוכר מאד לדוגמה היכולת של אמן חושים לחקות ציור שמשתתף צייר מבלי שראה זאת כלל.

זאת נעשה פעמים רבות בדיוק בעזרת שתילת מחשבה מתאימה בעזרת השאות ורעיונות הנשתלים מבלי משים אצל המשתתף.


קריאת מחשבות היא אחד הנושאים המרכזיים שבו התמקדו אמני חושים בארץ ובעולם תמיד וזהו נושא שריתק את המוח האנושי מאז ומעולם.
bottom of page